ඔබේ සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ලීසිං වාරික ඊසි කෑෂ්වලින් ගෙවන්න

eZ cash

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍ය සමාගමක් වන සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී සහ මිලියන 14 කට අධික පාරිභෝගික සම්බන්ධතාවක් ඇති ඩයලොග්, එටිසලාට් සහ හච් ජංගම දුරකථන ජාල ඒකාබද්ධව ඩයලොග් ඊසි කෑෂ් සේවාව හරහා ලීසිං වාරික ගෙවීමේ පහසුකම සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී සමාගමමේ ගණුදෙනුකරුවන් වෙත ලබා දී ඇති බැවින් එම ආයතනයේ ශාඛාවක් වෙත ගොස් තැන්පතු පත්‍රයක් පුරවා වාරික ගෙවීම සදහා තවදුරටත් කාලයත් මුදලුත් නාස්ති කළ යුතු නොවේ.

ඒ අනුව සියළු සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ගණුදෙනුකරුවනට ඊසි කෑෂ් ගෙවීමේ සේවාවේ සරල USSD ක්‍රමය යොදාගනිමින් සිය ඩයලොග්, එටිසලාට් හෝ හච් ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම ස්ථානයක සිට අදාල වාරික ගෙවීම් සිදුකළ හැක. ගෙවීම් කළ විගස එහි සාර්ථකත්වය තහවුරු කරමින් කෙටි පණිවිඩයක් ලදුපතක් ලෙස ගණුදෙනුකරු වෙත ඊසි කෑෂ් වෙතින් යවනු ලැබේ. ඉහත දුරකථන ජාල සමග සම්බන්ධයක් නොමැති ගණුදෙනුකරුවන් හට දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත බලයලත් ඊසි කෑෂ් වෙළඳ නියෝජිතයන් මගින් වුවද ගෙවීම් කළ හැක.

තව කියවන්න...

CF ප්‍රවර්ධන

ලංකාපේ, සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ජාතික ඉලෙක්ට්‍රොනික අරමුදල් සම්ප්‍රේෂණ ජාලයට සම්බන්ධ කරයි

Lanka pay connects CF

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය විසඳුම් සේවා සපයන්නා වන සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පනි පී.එල්.සී. (CF) සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් ඉහළ සේවාවක් සහ පහසුවක් අත්විදීමේ හැකියාව ලබාදෙමින් ලංකාක්ලියර් ලිමිටඩ් විසින් මෙහෙයවනු ලබන ශ්‍රී ලංකා අන්තර්බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය (SLIPS) සමඟ එක් වෙයි.

තව කියවන්න...

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම CMA පිළිගත් ප්‍රායෝගික පුහුණුකරුවෙකු ලෙස අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹේ

cma

2009 අංක 23 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් සංස්ථාපනය කරන ලද CMA ආයතනය සහ සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීී.එල්.සී අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරුණු අතර මෙමගින් සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම CMA ආයතනයේ පිළිගත් ප්‍රායෝගික පුහුණුකරුවෙකු ලෙස පත්කර ඇත.

පුවත්ලිපිය

නවතම ප්‍රවෘත්ති සහ නිවේදන සඳහා

අදම ලියාපදිංචි වන්න.

CF ඇසිස්ට් ප‍්‍රමුඛතා සමාජය

වසර 18කට අධික සේවා විශේෂඥතාව සහිත

සෙන්ට‍්‍රල් ෆිනෑන්ස් වාහන සමූහ කළමනාකරණ සේවාව

Loyalty කාඩ්පත

හවුල් වෙළද ආයතන වලින් විශේෂිත ප්‍රතිලාභ ලබාදීම

සදහා අදම ලියාපදිංචි වන්න.

මුද්‍රිත ප්‍රවෘත්ති
මාධ්‍ය කවුලුව